PriiEnergia

Vesinik

Tegeleme vesiniku ja vesinikulaadsete gaasidega. Oleme ehitanud mitmeid elektrolüüsereid.

Töösolev projekt keskendub keemilisele vesinikule. See meetod võimaldab ümbertöödelda tööstuslikke alumiiniumjäätmeid. Toota jäätmetest elektrit.
Arenduses on keemilise reaktori baasil elektrijaam, millega nt tööstusobjektil kohapeal aluliiniumjäätmeid uitiliseerida, elektrit toota.
Tänane tehnoloogia võimaldab luua kuni 500 kW elektrijaamu, toota elektrit hinnaga 30 eurot / MWh. 

Loe keemilise vesiniku kohta: Brazilian Journal of Chemical Engineering