PriiEnergia

Väärtusloomeahela (VLA) analüüs

„Praktikas tõestatud rusikareegel on, et läbiminekuaja lühendamine 25% kasvatab varade
tootlikkust 100%“. 
                                                 „Läbimurre“ (J.Kukkonen, S.Senkel 2012)

Tootmisettevõtetega töötades näeme tüüpset probleemi – tootmisahelad on sõlmes. Miks?
Alguses luuakse ideaalne süsteem, mis töötab kõige efektiivsemalt, vähimate kulude ja maksimaalse tuluga. 

                        

Mõni aeg hiljem kui ettevõte on olnud edukas, hakkavad asjad juhtuma: tootmine laieneb, lisandub tooteid, protsesse, seadmeid ja inimesi. Kuna raha kunagi ülearu pole olnud, siis on tootmisprotsess võimalikult hästi olemasolevasse keskkonda pakitud.

                      

Probleemi võimendab asjaolu, et enamikel (VKE) tüüpi ettevõtetel on tegev- ja tootmisjuht 24/7 põhiprotsessiga hõivatud, suure pildi hoidmiseks/ettevõtte kogu potentsiaali rakendamiseks eriti aega ei jää.
Väljapääs – VLA-analüüs ning korrektsioon. Voodiagrammile kantakse ressursside tarneahel, edasine tootmisahel ning lõpetuseks müügiahel. 
VLA ümber asetatakse ettevõtte tugistruktuurid – juhtimine, ressursivarustus, IKT, finantsid jm.

Analüüsi käigus koostatakse:
a) põhiprotsessi ja organisatsiooni struktuuri kaart
b) kirjeldatakse tegevused, seadmed, inimesed protsessi igas faasis
c) kaardistatakse lähiperioodil teostatud ning planeeritavad arendusmeetmed