PriiEnergia

Protsess

          „Praktikas tõestatud rusikareegel on, et läbiminekuaja lühendamine 25% kasvatab varade tootlikkust 100%“. 
                                                  „Läbimurre“ (J.Kukkonen, S.Senkel 2012)


Organisatsiooni keskmes on tema põhiprotsess ehk väärtusloomeahel (VLA, “value stream”), tootmis- või teenusahel, mis toodab organisatsioonile 100% väärtust ning suurema osa (tavaliselt 80-90%) kuludest. Tootmisettevõtetega töötades näeme tüüpset probleem – tootmisahelad on sõlmes. Miks?

Alguses on loodud ideaalne, straight forward süsteem, mis töötab kõige efektiivsemalt, vähimate kulude ja maksimaalse tuluga.

 

                        

 

Mõni aeg hiljem tootmine laieneb, lisandub tooteid, protsesse, seadmeid ja inimesi. Tootmisprotsess on käesolevate võimaluste piires võimalikult hästi olemasolevasse keskkonda pakitud, edasi-tagasi-ringiratast logistikat loodud.

 

                      

 

Protsessianalüüsi 1. osas keskendutakse protsessi tõhususele, efektiivsele ressursikasutusele, teostatakse põhiprotsessi analüüs.Voodiagrammile kantakse olemasolev ja perspektiivne protsessiskeem koos tugistruktuuridega (energia- ja ressursivarustus, IKT jm).

Analüüsi 2. osas on fookus protsessi mõjususe aspektil.

                                                           ” 97% protsessidest on muda ja mura ”
                                                                                  / Jari Kukkonen /

“97% muda” juurpõhjus peitub inimestes – nende rollitajus ja koostöös.

Kui VLA on väljajoonistatud, täpsustatakse sellel töötajate asukohad, vastutusalad. Võib ilmneda, et on töölõike, mille eest keegi ei vastuta; samuti on lõike, kus ühe inimese vastutus on ebaproportsionaalselt suur. Tuvastada pudelikaelad.
Kriitiline on kirjeldada ahela iga lüli ootus eelneva lüli eest vastutajale – mis peab olema tehtud, et tema enese töö hästi tehtud saaks.

Kui VLA tõhususe analüüsil keskendutakse protsessi efektiivsusele, toote läbilaskekiiruse suurendamisele, siis mõjuanalüüsi tulemusena pannakse VLA-faasid õlitatumalt toimima – antakse protsessiga seotud inimestele võimalus teadvustada oma roll nii mikro- kui ka makrotasandil.

Soovituslik on teostada protsessianalüüs koos energia- ja ressursikasutuse analüüsiga. Esimene hõlmab põhiprotsessi ja selle toimimist ning teine selleks vajaminevaid ressursse.