PriiEnergia

VLA mõjususe analüüs

                                                                     ” 97% protsessidest on muda ja mura ” 
                                                                                                       / Jari Kukkonen /

“97% muda” juurpõhjus peitub inimestes – nende rollitajus, omavahelises koostöös.
Kui VLA on väljajoonistatud, tuleb selles täpsustada iga töötaja asukoht, tema vastutusala. Võib ilmneda, et on töölõike, mille eest justkui keegi ei vastuta; samuti ilmneb lõike, kus ühe inimese vastutus on ebaproportsionaalselt suur. Saab tuvastada kui ahelas mõned inimesed omavahel ei klapi, saab tuvastada nö inimlikud pudelikaelad. Kriitiline on kirjeldada iga ahela lüli vastutus, tööülesanded ning töölõigu eest vastutava inimese ootus eelneva lüli vastutajale – mis ja millisel moel peab olema tehtud, et tema enese töö hästi tehtud saaks. See tagab vastutuse teadliku (Meaning – faas) ülemineku ühelt lülilt teisele.

VLA-analüüsi 2. etapp on mõjuanalüüs.
VLA-ahela ja selle lülide protsesside kirjeldamisel ning ülekirjutamisel on heaks abivahendiks täiendatud Demingi ringi mudel. Mudel, kus kvaliteedijuhtimisest tuntud PDCA-tsüklile (Plan, Do, Check, Act ehk planeeri, teosta, kontrolli, korrigeeri) on lisatud täientavad tegevused ehk Sense (tunneta) ning Meaning (teadvusta).
Klassikalises PDCA-tsüklis pannakse fookus protsessi tõhususele, st organisatsiooni liikmete intellektuaalsele ja füüsilisele koostööle, kuid ei pöörata tähelepanu nende inimlikule, emotsionaalsele tasandile. Ehk küll hoolitsetakse, et protsess saaks võimalikult efektiivselt ja ning vähimate kuludega toimida, kuid samas pööratakse vähe tähelepanu inimeste omavahelisele toimivale koostööle. Sense ja Meaning osaga täiendatud Demingi-ringi mudel kaasab lisaks intellektuaalsele ja füüsilisele tasandile koostöösse ka inimeste emotsionaalse tasandi, aitab sellega kaasa organisatsiooni ja liikmete sisemise rahulolu tõusule, eneseteostusliku potentsiaali avanemisele.

VLA lülide kaardistamine SPDCAM-põhimõttel.
Iga VLA-lüli teostab enese kaardistamisel täistsükli – peale pooltoote saabumist eelmiselt lülilt:
1) Sense: kas ma olen rahul selle toote/teenusega, mis/kuidas tuli? Kui pole rahul, siis miks?
2) Plan: planeeri – mida/kuidas peab tegema, et oma lüli lõikes saab tööoperatsioon hästi tehtud ning järgmine lüli saab võimalikult hästi teostatud “töö”.
3) Do; operatsiooni füüsiline teostamine.
4) Check: kontrolli.
5) Act: korrigeeri viga. Mida varem praaktoode/-tegevus VLAs avastatakse, seda odavam see kõigile on.
6) Meaning: teadvusta läbitud etapi, teostatud korrektuuri olulisust mikro- ja makrotasandil.

Kui VLA tõhususe analüüsil keskendutakse protsessi efektiivsusele, toote läbilaske kiiruse suurendamisele, siis mõjuanalüüsi tulemusel pannakse VLA-faasid õlitatumalt toimima – antakse võimalus protsessiga seotud inimestele teadvustada oma rolli ning selle olulisust.