PriiEnergia

EPD

EPD (Environmental Product Declaration) ehk keskkonnadeklaratsioon on sõltumatult kontrollitud ja
registreeritud dokument, mis edastab usaldusväärselt läbipaistvat ja võrreldavat teavet toodete elutsükli keskkonnamõjude kohta.

Seetõttu on EPDl tugev turunduslik mõju turgudel, kus toodete keskkondlik jalajälg on riiklike regulatsioonide tõttu oluline, eeskätt Põhja-ning Lääne-Euroopa riikides.

Aitab suurendada rahvusvahelisel turul toote nähtavust.


EPD aluseks on selle elutsükli hindamine (LCA, Life Cycle Assessment), mis võimaldab hinnata toote keskkonnatulemuslikkust (keskkonnamõju) kogu selle elutsükli jooksul. See võtab arvesse kogu ahela alates materjalide ekstraheerimisest kuni toodetud tooteni, selle kasutamisea kuni toote

utiliseerimiseni elu lõpul.


Võrreldes alternatiivsete aruandlusvormide, nagu ökomärgised või ise deklareeritud etiketid, mis katavad ainult elutsükli mõningaid aspekte, hõlmab EPD kaupade ja teenuste täielikku LCA.


EPD on nn III tüübi keskkonnadeklaratsioon, mis vastab ISO 14025 standardile.

Rahvusvahelises EPD süsteemis registreeritud EPDd on avalikult kättesaadavad ja tasuta allalaadida EPD Raamatukogu kaudu, kättesaadavad selle lingi kaudu.

https://epdweb3.azurewebsites.net/library


Füüsiliselt koosneb EPD kahest põhidokumendist:
• EPD taustaprojekti aruanne, LCA projekti kokkuvõte, et toetada kolmanda osapoole audiitorit EPD kontrollimisel. Aruande mitte-avalik osa.

• avalik EPD dokument, mis kajastab tulemusi.


Täiendavat lugemist:
EPD International, www.environdec.com

Norwegian EPD Foundation, www.epd-norge.no


EPD tellimiseks võta meiega ühendust.