PriiEnergia

Meie

Mind huvitab organisatsioonide arendamine, nende täispotentsiaali avamine.
Olen õppinud ehitust, ca 20a olnud seotud energeetika valdkonnaga – hoonete energia-auditeerimine, tehnosüsteemide planeerimine ning rajamine. Viimastel aastatel olen tegelenud põhiliselt tööstusettevõtete energia- ja ressursitõhususe vallas. Koostöös partneritega uurinud organisatsiooni tervikliku (holistilise) käsitluse ideed.

Ettevõtlusega paralleelselt tegutsen ühiskondlikus suunas – EVEA rohepöörde töögrupis, Kultuuri Kojas, Kaitseliidus.
Leian, et probleemide põhjalikuks käsitluseks tuleb neid vähemalt 3st eri
vaatenurgast
vaadelda ning iga väidet tuleb osata arvutuslikult põhjendada.

Käesoleval lehel toodud teenuseid osutan koostöös põhiliselt Eesti Energiasäästu Assots-i ja Sinise Risti meeskonnaga.