PriiEnergia

CO2

Teostame toodetele CO2-jalajälje arvutusi.

Toote CO2 jalajälg (Carbon Footprint, PCF) on meetod toote kliimamõju määramiseks. Kogu toote elutsükli vältel – alates tooraine kaevandamisest kuni ringlussevõtu või kõrvaldamiseni – tekib kasvuhoonegaaside heite näol kliimaga seotud mõju.


Lisaks toote süsinikujalajäljele on olemas ka ettevõtete süsinikdioksiidi jalajäljed (Corporte Carbon Footprint, CCF), mis arvestab ettevõtte mõju.


PCFi ja CCF määramiseks on standardeid ja norme, mida pidevalt arendatakse. Maailma kliimaeesmärk aastaks 2050 on dekarboniseeritud maailm, mistõttu tuleb hinnata kõiki tooteid ja teenuseid seoses nende kliimamõjuga. Selle tulemusena muutub PCF üha olulisemaks, selle info alusel langetakse ostuotsused.


Süsinikujalajälje arvutamisel on tuntumad standardid ISO 14067, Briti PAS 2050 ja GHG.