PriiEnergia

Elektrolüüs-aku

Maailma energiamajandus läbib revolutsiooni. Võtmetehnoloogia, mis võimaldab fossiilkütustelt tuule- ja päikesepõhisele energeetikale üle minna, on aku. Nimelt. Päike ja tuul võimaldavad piisavalt energiat toota, kuid tihti mitte siis kui vaja. Ka öösel puhub tuul, kuid unnesuikunud majandus ei vaja siis niipalju energiat, vaja on seda talletada järgmise päevani. Tihti on takistuseks regionaalsete ülekandevõrkude läbilaskevõimekus, suuri energiakoguseid on vaja talletada ning osade kaupa võrku anda. Ka tänased fossiilkütustel põhinevad energiajaamad omavad töös inertsi, neid ei saa koheselt sisse-välja lülitada, et paindlikult tuule- või päikeseenergiat rakendada.  

Vaata täpsemalt: https://www.youtube.com/watch?v=8ge3ah1G8ok

Tänased akutehnoloogiad (Li-Ion-, plii-happe-, geelakud): 

– on piiratud elueaga, omavad loetud laadimistsükleid
– on aeglased, täis- ja tühjakslaadimine on ajamahukas protsess
– ei võimalda end 100% tühjaks laadida
– on kallid, ületades installatsioonimaksumuses 250€/kWh 

Teadlased on väljaarvestanud, et akutehnoloogiate läbimurdeks peab akude hind langema alla 150€/kWh.  

Priienergia meeskond on väljatöötanud rakenduse üle 100 aasta vanusele elektrolüüsil põhinevale akumulaatori ideele. 

Tehnoloogia võimaldab:
+ piiramatu arvu laadimistsükleid
+ kiiresti täis- ja (100%) tühjakslaadimist
+ installatsioonimaksumust alla 150€/kWh 

Meeskond on jõudnud töötava rakenduseni, mis võimaldab koostada suure võimsusega (MW, GW) akuparke tuule- ja päikese-energia salvestamiseks; tööstusettevõtetele, kes soovivad kasutada öise hinnaga elektrienergiat; tsentraalsetesse energiasüsteemidesse. 
Täislaetud akupark annab võimaluse põlevkivi-elektrijaama töötsükleid paindlikult reguleerida.

Tänane tehnoloogia võimaldab elektrolüüs-akut kasutada staatilistes paigaldistes. Töötame oma meeskonnaga suunas, et turule tuua ka kompaktsem, transpordisektorile sobilik akulahendus.

Projekti hetkeseis:

Moodustatud on ettevõte, StoneCell OÜ. Loodud koduleht, www.stonecell.eu
Seadme patenteerimiseks on esitatud avaldus Eesti Patendiametisse.
Meeskonna eesmärk on muuta toode lähikuudel tootmisküpseks, rajada  elektrolüüsakude tootmiseks Paldiski linna tehas.