PriiEnergia

Arengusüsteemi loomine

“Ainult läbi süsteemse lähenemise on võimalik tagada, et saavutatu ei unune ning ettevõtte tegevus on jätkusuutlik.”
                                                                                                                                                                       / Matti Lilleväli /   

VLA- ning mõjuanalüüs on kiireim samm ettevõttele nö “rihm tagasi peale saada”. Samas, et end mõne aja pärast taas mitte samast seisust leida, on vajalik teha ka järgmine samm – luua ettevõttele arengusüsteem. 

Süsteemi loomiseks on kriitilised 5 sammu, mis on vajalikud, et arenguratas hakkaks õlitatult pöörlema, lahendamaks probleeme ja loomaks väärtust:
1) Arendusmeeskonna loomine.
Ettevõtte siseselt luuakse meeskond, kes lisaks oma igapäevasele ametile võtab enese kanda ka ettevõtte süsteemse arendustegevuse.
2) Arendusmeeskonna koolitus
Meeskonnale viiakse läbi 2-päevane koolitus, mis hõlmab:
– Six Sigma (protsessi variatsioonid, keskmised, protsessi kontroll)
– LEAN (väärtusloomeahela kaardistamine, SMED, STDW, 5S)
– Probleemide lahendusmetoodikad (Pareto, histogram, 8D, 3A, põhjus/tagajärg analüüs)
– Personaliarendus, 7H/4K meetodil
– Projektijuhtimine (SMART eesmärgid, mandaadid, projekti planeerimine)
– Meeskonna juhtimine (meeskonna profiil, muutuste ja konfliktide juhtimine)
3) Probleemide identifitseerimine
Ettevõttes teostatakse koos arendusmeeskonnaga GAP-analüüs, mille käigus identifitseeritakse teatud hulk probleeme, mis pannakse kirja koos võimaliku lahenduse, tulemuse ning rahalise potentsiaaliga.
4) Parendusprojektide valimine ja prioritiseerimine
Kõiki tegevusi ei saa koheselt ja samaaegselt teostada, tuleb välja valida projektid, mis ideaalis kestavad kuni 12 nädalat. See periood on piisavalt lühike, et saadavat tulemust on võimalik koheselt kasutada; samas on periood piisavalt pikk, et tegevus on ambitsioonikas ning saadav kasu maksimaalne.
5) Arengusüsteemi loomine
Luuakse süsteem, kord ning juhendid, kuidas arendustegevus hakkab edaspidi ettevõttes toimuma – arendussüsteemi juhtimine, uute parenduse alade genereerimine ning mõõtmine.