PriiEnergia

LCA

LCA (Life Cycle Analysis), ehk toote elutsükli analüüs või olelusringi hindamine hõlmab toote või teenuse keskkonnamõju mõõtmise kogu selle elutsükli jooksul, alates ressurssidest, mida kasutatakse toote või teenuse loomiseks, kogu selle kasutamise ajal kuni toote eluea lõppemiseni.

LCA aitab võrrelda tooteid, materjale ja kasutatavaid meetodeid, pakkudes kasulikku teavet, mille abil teha keskkonnasõbralikke ostuotsuseid.

Seega, LCA on keskkonnatundlikel turgudel ostu mõjutav argument.


Üldjuhul on LCA’l on neli etappi:

1. Eesmärk ja ulatus
Mida uuringusse lisada, miks see läbi viiakse, “funktsionaalne üksus”, millele keskendutakse, erinevad

süsteemid, mida tuleb uurida, samuti määrata olulise keskkonnamõju avaldumise piirid.


2. Inventuur, LCI (Life Cycle Inventory)Andmete – heitkogused, energianõuded, materjalivood jmskogumine. Andmed on reguleeritud sõltuvalt vaadeldavast funktsionaalsest üksusest. Võib hõlmata paljusid eraldi protsesse, jälgitavaid aineid. Punkt,

mis hõlmab suurima osa LCA keerukusest.


3. Elutsükli mõju hindamine, LCIA (Life Cycle Impact Assessment). Punkt, kus arvutatakse keskkonnamõju. Valitud on mõjukategooriad ning hinnatakse mõju, mis põhineb heitmete, energia ja materjalivool inventuurist.


4. Täiustamise hindamine
Lõpuks analüüsitakse tulemusi alguses esitatud uuringu eesmärgi ja ulatuse kontekstis. Mida oleme sellest LCA süsteemist õppinud?

Sellesse punkti lisatakse soovitused.


Kokkuvõtvalt..

LCA teostamise läbi saadakse andmed materjalide ja energia kohta, mis lähevad viie protsessi teostamisele:


Tooraine kaevandamine


• Tootmine


• Jaotamine ja transport


• Kasutamine ja hooldus


Utiliseerimine ja taas ringlussevõtt


Neid vaadeldakse seejärel nende keskkonnamõjude poolest:


• globaalse soojenemise potentsiaal


• Õhu-, vee- ja pinnase reostus


• Ökomürgisus


Ressursside ammendumine


Edasist lugemist:


European Platform of Life Cycle Assessment, eplca.jrc.ec.europa.eu


Swedish Life Cycle Center, www.lifecyclecenter.se


LCA tellimiseks võta meiega ühendust.