PriiEnergia

“Muutus rohemajanduse suunas on kõige olulisem asi, millega kõik ettevõtjad seisavad järgmise 20-30 aasta jooksul silmitsi. Pole ühtki olulisemat asja.
EL ja USA kehtestavad tariifid tootmistele, mis ei täida heitgaaside nõudeid. Samas me saame ära kasutada tohutuid EL-i rohetoetuseid ja -fonde.”
                                                             / Joakim Helenius /

“Rohepöörde alus on pööre energeetikas.”
                                                            / Tarmo Soomere /


Oleme oma meeskonnaga olnud energeetikas üle 20 a tegevad, tänasel päeval põhiliselt keskendunud tootmisettevõtetele.
Meie missiooniks on aidata ettevõtjatel praktilisel tasandil organisatsioonis rohepööre läbi viia, rakendades selleks praktilisi töövahendeid energia-, keskkonna- ja ressursijuhtimise põhimõtetest lähtuvalt protsesse üles ehitades, vajadusel ISO-põhiseid kvaliteedijuhtimissüsteeme juurutades ning koostöös partneritega vajalikke EL-rohepöörde toetuseid ettevõteteni tuues.


Hea koostööni!


Meelis Voolmaa

Juhatuse liige