PriiEnergia

“Organisation is a social unit of people that is structured and managed to meet a need of collective goals” 

/ Definition of an organisation, businessdictionary.com / 

Maailma juhtimispraktika liigub sinnapoole, millest räägib Arie De Geus oma raamatus “Elav ettevõte”, et organisatsioon (kui inimeste ühendus) on oma olemuselt elav organism ning sellisena tuleb teda kohelda, arendada. Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus, selleks, et teda mõista, tuleb mõista inimest. Samale viitab Stephen Covey (“8s Harjumus”), tuues välja organisatsiooni olemuslikud tasandid: emotsionaalse, intellektuaalse, füüsilise ja hingelise; vastavalt siis emotsionaalse (EQ), intellektuaalse (IQ), füüsilise (PQ) ja hingelise (SQ) intelligentsuse.
Samadele tasanditele inimeses, nende omavahelistele seostele viitab kaasaegse psühho-analüütika rajaja Carl Jung.
Kuidas ületada ettevõtte kasvuraskused, ta teadlikult küpsemasse arengufaasi viia, sinna mida F.Glasl ja B.Lievegoed oma “ettevõtete dünaamilise arengu teoorias” assotsiatsioonifaasiks nimetavad?

Organisatsiooni iseloomustavad kaks põhiparameetrit: 
1) tema dünaamiline aspekt ehk tõhusus avaldub läbi põhiprotsessi ehk väärtusloomeahela (value stream) efektiivse toimimise. 
2) Staatiline aspekt ehk mõjusus avaldub inimsuhetes, läbi ühise emotsionaalse, intellektuaalse ja füüsilise tasandi energialoome. Nende kahe parameetri, tõhususe ja mõjususe, areng on omavahel lahutamatult seotud – mida suurem on mõjusus, seda suurem on väärtusloomeahelasse (VLA) suunatav energialaeng; ning mida efektiivsemalt toimib VLA, seda eesmärgipärasemalt saab sinna suunatud mõjusus(energia) kasutatud. Ning seda enam omakorda toetab VLA füüsiline tulem – kvaliteetne toode/teenus ning teenitud kasum – organisatsiooni liikmete energiataseme, organisatsiooni mõjususe, kasvu. 
Neid kahte parameetrit saab ja peab arendama koos, süsteemselt. 

Olen oma meeskonna ja heade nõuandjatega mõned head aastad tegelenud tervikliku organisatsiooni ideega. Olen uurinud organisatsioonide toimimist praktikuna nii äri- kui sotsiaalmaailmas, juhina, ka läbi energia- ja ressursitõhususe auditeerimise. Oma holistilise maailmavaate terviklikust inimesest, organisatsioonist, ühiskonnast olen omandanud tänaseid juhtimispraktikaid ning vanu traditsioone uurides.
Omandatu põhjal olen koostanud praktilise tööriista organisatsiooni terviklikuks kaardistamiseks ning arendamiseks.
Lugemist: “KÜPSEMINE

Meelis Voolmaa
PriiEnergia OÜ