PriiEnergia

“Organisatsioon on oma olemuselt tervik, kus põhiprotsess asetseb keskmes ning tugi- ning abiprotsessid, -struktuurid ümber selle.

Pakume oma klientidele, tootmisettevõtetele, arengu ning arendusega seotud teenuseid:
‘ protsessi tõhususe ja mõjuanalüüsid;
‘ energia- ja ressursijuhtimissüsteemid;
‘ keskkonnadeklaratsioonid (EPD, Environment Product Declaration);
‘ elutsükli-analüüsid (LCA, Lice Cycle Analysis);
‘ CO2 arvutused (PCF, CCF).

Hea koostööni!

Meelis Voolmaa
PriiEnergia OÜ
Juhatuse liige