PriiEnergia

„Organization is a social unit of people that is structured and managed to meet a need of collective goals”

/ businessdictionary.com / 

Maailma juhtimisteooria liigub sinna poole, millest rääkis Arie De Geus oma raamatus „Elav ettevõte“, et organisatsioon on oma olemuselt elav organism ning sellisena tuleb teda kohelda. Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus, selleks, et mõista organisatsiooni, tuleb mõista inimest. 

Samale viitab Stephen Covey oma raamatus „8s Harjumus“, tuues välja organisatsiooni olemuslikud tasandid: emotsionaalse, intellektuaalse, füüsilise ja hingelise; vastavalt siis emotsionaalse (EQ), intellektuaalse (IQ), füüsilise (PQ) ja hingelise (SQ) intelligentsuse. Nii nagu inimeselgi.
Samadele tasanditele inimeses ning omavahelistele seostele viitab kaasaegse psühhoanalüütika rajaja C.G.Jung.
Kuidas ületada organisatsioonis kasvuraskused, ta teadlikult küpsemasse arengufaasi viia, sinna, mida F.Glasl ja B.Lievgoed oma ettevõtete dünaamilise arengu teoorias assotsiatsioonifaasiks kutsuvad?
Organisatsiooni iseloomustavad kaks põhiparameetrit:
1) Dünaamiline aspekt ehk tõhusus, mis avaldub läbi põhiprotsessi ehk väärtusloomeahela (value stream) efektiivse toimimise.
2) Staatiline aspekt ehk mõjusus, mis avaldub läbi energialoome organisatsiooni emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil.
Nende kahe parameetri, mõjususe ja tõhususe, areng, on omavahel lahutamatult seotud – mida suurem on organisatsiooni mõjusus, seda suurem on väärtusloomeahelasse (VLA) suunatav emotsionaalne / intellektuaalne / füüsiline energialaeng. Ning mida efektiivsemalt toimib VLA, seda eesmärgipärasemalt saab sinna suunatud mõjusus (energia) kasutatud.
Mõjusus avaldub esmatasanditel läbi organisatsiooni liikmete suhete:
a) MINA-tunnetuse (väärtused, missioon, visioon), läbi ühenduse sellega
b) läbi liikmetevahelise läheduse ja turvatunde.
Mida enam tunnevad organisatsiooni liikmed sisemist ühisosa enese ja organisatsiooni vahel, seda arenguvõimelisem ja väljakutsetele paremini reageerivam on organisatsioon. Ning vastupidi – kui organisatsiooni liikmete ühendus omavahel ning organisatsiooni MINAga on puudulik, siis kipub see meeskond arenguväljakutsetes mugavamaid / turvalisemaid valikuid eelistama. Tendents, mis viib organisatsiooni keskkonna reaalsusest irdumiseni. Ta hakkab protsessi käimas hoidmisele ülekulutama – vähem-efektiivse personali palgad, turu nõudlusele mittevastavate toodete / teenuste turundus jne. 

Olen oma meeskonna ja nõuandajatega aastaid tegelenud tervikliku organisatsiooni ideega. Olen uurinud organisatsioonide toimimist praktikuna organisatsiooni juhina äri- kui sotsiaalmaailmas. Oleme tegelenud ka tootmisorganisatsioonide energia-ja ressursitõhususe auditeerimisega, see on andnud vajaliku mõistmise näha tootmis- või teenusprotsesse, samuti oskuse probleeme numbriliselt väljendada.

Lisaks organisatsioonidele tegeleme ka tehniliste rohetehnoloogiliste projektide arendamisega.

Vaata siin ja seonduvatel lehtedel ringi ning kui leiad midagi end kõnetamas, oled teretulnud ühendust võtma.

Meelis Voolmaa
PriiEnergia OÜ